زیرنویس برای

Poster

DC's Legends of Tomorrow - فصل چهارم Imdb Flag

  • سال: 2018
Farsi/Persian Edit
Language عنوان فیلم Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E08.WEBRip.x264-ION10   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██  
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E08.Legends.of.To-Meow-Meow.TBS-BAMBOOZLE   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██  
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E08.Legends.of.To-Meow-Meow.HDTV-SVA   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E08.Legends.of.To-Meow-Meow.AMZN.WEB-DL.QOQ-ION10   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██  
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E08.Legends.of.To-Meow-Meow.AMZN.WEB-DL.QOQ   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E08.HDTV.XviD-RMX   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E08.HDTV.x264-SVA   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E08.AMZN.WEB-DL.QOQ   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E08.720p.HDTV.x265-MiNX   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E08.480p.HDTV.x264-RMTeam   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E08.480p.HDTV.x264-mSD   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.WEBRip.x264-ION10   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██  
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E07.Hell.No,Dolly!.TBS-BAMBOOZLE   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██  
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E07.Hell.No,Dolly!.HDTV-SVA   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E07.Hell.No,Dolly!.AMZN.WEB-DL.QOQ-ION10   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██  
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E07.Hell.No,Dolly!.AMZN.WEB-DL.QOQ   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.HDTV.XviD-RMX   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.HDTV.XviD-RMX   fawareh
Dcstaar | meysam | مهدی ترابی 
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.HDTV.XviD-AFG   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.HDTV.XviD-AFG   fawareh
Dcstaar | meysam | مهدی ترابی 
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.HDTV.x264-SVA   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.HDTV.x264-SVA   fawareh
Dcstaar | meysam | مهدی ترابی 
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E07.AMZN.WEB-DL.QOQ   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.720p.HDTV.x265-MiNX   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.720p.HDTV.x265-MiNX   fawareh
Dcstaar | meysam | مهدی ترابی 
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.720p.HDTV.x264-SVA   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.720p.HDTV.x264-SVA   fawareh
Dcstaar | meysam | مهدی ترابی 
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   fawareh
Dcstaar | meysam | مهدی ترابی 
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   fawareh
Dcstaar | meysam | مهدی ترابی 
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   fawareh
Dcstaar | meysam | مهدی ترابی 
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.480p.HDTV.x264-mSD   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.480p.HDTV.x264-mSD   fawareh
Dcstaar | meysam | مهدی ترابی 
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E06.Wet.Hot.American.Bummer.AMZN.WEB-DL.QOQ   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E06.WEBRip.x264-ION10   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██  
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E06.Tender.Is.the.Nate.HDTV-SVA   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E06.Tender.Is.the.Nate.AMZN.WEB-DL.QOQ-ION10   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E06.HDTV.XviD-RMX   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E06.HDTV.x264-KILLERS   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E06.AMZN.WEB-DL.QOQ-ION10   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██  
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E06.AMZN.WEB-DL.QOQ   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E06.720p.HDTV.x265-MiNX   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E06.720p.HDTV.x264-KILLERS   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E06.480p.HDTV.x264-mSD   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E05.Wet.Hot.American.Bummer.AMZN.WEB-DL.QOQ   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E05.WEBRip.x264-ION10   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██  
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E05.Tagumo.Attacks!!!.HDTV-SVA   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E05.Tagumo.Attacks!!!.AMZN.WEB-DL.QOQ-ION10   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E05.HDTV.XviD-RMX   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E05.HDTV.x264-KILLERS   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E05.AMZN.WEB-DL.QOQ-ION10   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██  
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E05.AMZN.WEB-DL.QOQ   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E05.720p.HDTV.x265-MiNX   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E05.720p.HDTV.x264-KILLERS   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E05.480p.HDTV.x264-mSD   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E04.Wet.Hot.American.Bummer.AMZN.WEB-DL.QOQ   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██ 
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E04.WEBRip.x264-ION10   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██ 
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E04.HDTV.XviD-RMX   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E04.HDTV.x264-KILLERS   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DC's.Legends.of.Tomorrow.S04E04.AMZN.WEB-DL.QOQ   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██ 
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E04.720p.HDTV.x265-MiNX   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E04.720p.HDTV.x264-KILLERS   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E04.480p.HDTV.x264-mSD   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E03.HDTV.XviD-RMX   .Cardinal.
██ Cardinal کیـارش و آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E03.HDTV.x264-KILLERS   .Cardinal.
██ Cardinal کیـارش و آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E03.720p.WEB-DL.DD5.1.x264-QOQ   WEB-DL-Man
فقط هماهنگ کردم زیرنویس از کیارش و آریـن 
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E03.720p.HDTV.x265-MiNX   .Cardinal.
██ Cardinal کیـارش و آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E03.720p.HDTV.x264-KILLERS   .Cardinal.
██ Cardinal کیـارش و آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   .Cardinal.
██ Cardinal کیـارش و آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   .Cardinal.
██ Cardinal کیـارش و آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E03.480p.HDTV.x264-RMTeam   .Cardinal.
██ Cardinal کیـارش و آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E03.480p.HDTV.x264-mSD   .Cardinal.
██ Cardinal کیـارش و آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.XviD-AFG   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.HDTV.XviD-RMX   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.HDTV.x264-SVA   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.HDTV.x264-RBB   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.AAC.MP4-Mobile   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.720p.WEB-DL.DD5.1.x264-QOQ   WEB-DL-Man
فقط هماهنگ کردم زیرنویس از آریـن  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.720p.HDTV.x265-MiNX   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.720p.HDTV.x264-SVA   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.HDTV.XviD-RMX   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.HDTV.x264-SVA   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.720p.WEB-DL.DD5.1.x264-QOQ   WEB-DL-Man
فقط هماهنگ کردم زیرنویس از آریـن  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.720p.HDTV.x265-MiNX   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.720p.HDTV.x264-SVA   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.720p.ColdFilm   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.480p.x264-mSD   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.400p.ColdFilm   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DC's Legends.of.Tomorrow.S04E04.Wet.Hot.American.Bummer.TBS-BAMBOOZLE   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██ 
Farsi/Persian DC's Legends.of.Tomorrow.S04E04.Wet.Hot.American.Bummer.HDTV-SVA   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن ██  
Farsi/Persian DC's Legends.of.Tomorrow.S04E04.Wet.Hot.American.Bummer.AMZN.WEB-DL.QOQ-ION10   .Cardinal.
██ Cardinal هماهنگ با نسخه‌های وب | آرین ██ 
Farsi/Persian -->trailer--< legends of tomrrow.Trailer.1080p.Season.4   subtitles_1
subtitle farsi LOT |telegram channel : t.me/DC_EMPIRE 

زیرنویس rated bad

Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.HDTV   Anonymous
@night_sub 
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.720p.HDTV.x264-SVA DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.AAC.MP4-Mobile DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.HDTV.x264-RBB DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.HDTV.XviD-RMX DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.XviD-AFG DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.HDTV.x264-SVA DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.720p.HDTV.x265-MiNX DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.720p.HEVC.x265-MeGusta DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
@night_sub 
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.HDTV.x264-SVA DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.720p.HDTV.x265-MiNX DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.XviD-AFG DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.720p.HDTV.x264-SVA DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.480p.x264-mSD DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.400p.ColdFilm DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.720p.ColdFilm DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.720p.HEVC.x265-MeGusta DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.HDTV.XviD-RMX   Anonymous
Love story & Ebi @Night_sub 
Farsi/Persian DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.720p.HDTV.x264-SVA (No-HI)   Anonymous
Love story & Ebi @Night_sub