لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Homeland - زیرنویس فارسی فصل هفتم

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic Homeland.S07E10.WEBRip.x264-ION10   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E10.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E10.Clarity.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E10.Clarity.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E10.Clarity.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E10.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E10.720p.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E10.480p.WEB.x264-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E10.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E10.1080p.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E1.2.3.4.5.WEB.H264-DEFLATE   SKYUK
Translate by * skyuk * 
Arabic Homeland.S07E09.WEBRip.x264-ION10   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E09.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E09.Useful.Idiot.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E09.Useful.Idiot.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E09.Useful.Idiot.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E09.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E09.720p.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E09.480p.WEB.x264-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E09.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E09.1080p.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E08.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E08.Lies.Amplifiers.Fking.Twitter.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E08.Lies.Amplifiers.Fking.Twitter.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E08.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E08.720p.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E08.480p.WEB.x264-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E08.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E08.1080p.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E07.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E07.Andante.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E07.Andante.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E07.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E07.720p.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E07.480p.WEB.x264-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E07.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E07.1080p.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E06.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E06.Species.Jump.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E06.Species.Jump.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E06.Species.Jump.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E06.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E06.720p.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E06.480p.WEB.x264-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E06.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E06.1080p.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E05.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E05.active.measures.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E05.active.measures.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E05.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSAeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E05.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E05.720p.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E05.480p.WEB.x264-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E05.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E05.1080p.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E04.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E04.like.bad.at.things.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.H.264-NTb   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E04.like.bad.at.things.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.H.264-NTb   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E04.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E04.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E04.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E04.720p.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E04.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E04.1080p.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E03.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ 
Arabic Homeland.S07E03.Standoff.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.H.264-NTb   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ 
Arabic Homeland.S07E03.Standoff.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.H.264-NTb   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ 
Arabic Homeland.S07E03.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ 
Arabic Homeland.S07E03.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ 
Arabic Homeland.S07E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ 
Arabic Homeland.S07E03.720p.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ 
Arabic Homeland.S07E03.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ 
Arabic Homeland.S07E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ 
Arabic Homeland.S07E02.WEB.H264-DEFLATE   Abidine
ترجمة وتعديل: عابدين 
Arabic Homeland.S07E02.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Abidine
ترجمة وتعديل: عابدين 
Arabic Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Abidine
ترجمة وتعديل: عابدين 
Arabic Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSAeam   Abidine
ترجمة وتعديل: عابدين 
Arabic Homeland.S07E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSAeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Abidine
ترجمة وتعديل: عابدين 
Arabic Homeland.S07E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E02.720p.WEB.H264-DEFLATE   Abidine
ترجمة وتعديل: عابدين 
Arabic Homeland.S07E02.720p.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E02.480p.WEB.x264-RMTeam   Abidine
ترجمة وتعديل: عابدين 
Arabic Homeland.S07E02.480p.WEB.x264-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Abidine
ترجمة وتعديل: عابدين 
Arabic Homeland.S07E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ  
Arabic Homeland.S07E01.WEBRip.XviD-AFG   Abidine
ترجمة وتعديل: عابدين 
Arabic Homeland.S07E01.WEBRip.XviD-AFG   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ 
Arabic Homeland.S07E01.WEB.H264-DEFLATE   Abidine
ترجمة وتعديل: عابدين 
Arabic Homeland.S07E01.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ 
Arabic Homeland.S07E01.Enemy.of.the.State.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ 
Arabic Homeland.S07E01.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   Abidine
ترجمة وتعديل: عابدين 
Arabic Homeland.S07E01.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ 
Arabic Homeland.S07E01.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Abidine
ترجمة وتعديل: عابدين 
Arabic Homeland.S07E01.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ 
Arabic Homeland.S07E01.720p.WEB.H264-DEFLATE   Abidine
ترجمة وتعديل: عابدين 
Arabic Homeland.S07E01.720p.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ 
Arabic Homeland.S07E01.480p.WEBRip.x264-RMTeam   Abidine
ترجمة وتعديل: عابدين 
Arabic Homeland.S07E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Abidine
ترجمة وتعديل: عابدين 
Arabic Homeland.S07E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE   A_SPAROW
Retail by ᴬ_Sᴾᴬᴿᴼᵂ 
Arabic Homeland Season 7 (2018) - Official Trailer   Abidine
ترجمة وتعديل: عابدين 
Arabic Homeland.S07E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Abidine
ترجمة وتعديل: عابدين 
Arabic Homeland - زیرنویس فارسی فصل هفتم   Hsmtime
 
Brazillian Portuguese TODOS HDTV Homeland.S07E11   JDDigitalArt
JD DIGITAL ART * PEÇA SUAS LEGENDAS PARA O JEAN DIEGO NO FACEBOOK! DEUS! ACREDITE! JESUS CRISTO NOS SALVOU E NOS SALVA A CADA DIA, A CADA MOMENTO, A CADA ESCOLHA. OBRIGADO SENHOR. (FELICIDADES) ACESSE: subscene.com 
Brazillian Portuguese TODOS HDTV 720p, 1080p "Homeland s07e05"   JDDigitalArt
JD DIGITAL ART * PEÇA SUA LEGENDA PARA O JEAN DIEGO NO FACEBOOK!!! DEUS SABE O QUE FAZ! ACREDITE! TUDO VAI DAR CERTO. EU SEI QUE VAI! CREIA!!! 
Danish Homeland.S07E10.NORDiC.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.da   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Danish Homeland.S07E10.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Danish Homeland.S07E09.NORDiC.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.da   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Danish Homeland.S07E09.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Danish Homeland.S07E08.NORDiC.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.da   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Danish Homeland.S07E08.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Danish Homeland.S07E07.NORDiC.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.da   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Danish Homeland.S07E07.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTB   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Danish Homeland.S07E06.NORDiC.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.da   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Danish Homeland.S07E06.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Danish Homeland.S07E05.NORDiC.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.da   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Danish Homeland.S07E05.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DEFLATE   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Danish Homeland.S07E04.NORDiC.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.da   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Danish Homeland.S07E04.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Danish Homeland.S07E03.NORDiC.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.da   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Danish Homeland.S07E03.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Danish Homeland.S07E02.NORDiC.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.da   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Danish Homeland.S07E02.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Danish Homeland.S07E01.Enemy.of.the.State.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   TheUnknownHero
Retail - Big Thanks to the guys from DBRETAiL on www.danishbits.org <3 
Danish Homeland.S07E01.Enemy.of.the.State.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   TheUnknownHero
Retail - Big Thanks to the guys from DBRETAiL on www.danishbits.org <3 
Dutch Homeland - 07x02 - Rebel Rebel.DEFLATE.nl   ReneK1968
 
Dutch Homeland - 07x01 - Enemy Of The State.DEFLATE.nl   ReneK1968
 
English Homeland-S07E02-720p-HEVC-x265-MeGusta   Ajambudah
HI-COLORED. Perfectly Synced. Works with all HDTV Original Sub from Addic7ed 
English Homeland-S07E01-720p-WEBRip-2CH-x265-HEVC-PSA   Ajambudah
HI-COLORED. Perfectly Synced. Works with all HDTV Original Sub from Addic7ed 
English Homeland.S07E11.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E11.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E11.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E11.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E11.WEB.H264-DEFLATE   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 RunTime: 00:52:57 🤝Thanks: n17t01 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E11.WEB.H264-DEFLATE   hakimpac
⭐️⭐️ HI Removed ⭐️⭐️ Thanks to n17t01 🌟 addic7ed.com 🌟 ⭐️⭐️ Episode Title: All In ⭐️⭐️ Air date: April 22, 2018 ⭐️⭐️ 
English Homeland.S07E11.WEB.H264-DEFLATE   hakimpac
⭐️⭐️ HI SUB ⭐️⭐️ Thanks to n17t01 🌟 addic7ed.com 🌟 ⭐️⭐️ Episode Title: All In ⭐️⭐️ Air date: April 22, 2018 ⭐️⭐️ 
English Homeland.S07E11.Homeland.All.In.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E11.Homeland.All.In.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E11.Homeland.All.In.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E11.Homeland.All.In.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E11.All.In.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 RunTime: 00:52:57 🤝Thanks: n17t01 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E11.All.In.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   hakimpac
⭐️⭐️ HI Removed ⭐️⭐️ Thanks to n17t01 🌟 addic7ed.com 🌟 ⭐️⭐️ Episode Title: All In ⭐️⭐️ Air date: April 22, 2018 ⭐️⭐️ 
English Homeland.S07E11.All.In.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   hakimpac
⭐️⭐️ HI SUB ⭐️⭐️ Thanks to n17t01 🌟 addic7ed.com 🌟 ⭐️⭐️ Episode Title: All In ⭐️⭐️ Air date: April 22, 2018 ⭐️⭐️ 
English Homeland.S07E11.All.In.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   hakimpac
⭐️⭐️ HI Removed ⭐️⭐️ Thanks to n17t01 🌟 addic7ed.com 🌟 ⭐️⭐️ Episode Title: All In ⭐️⭐️ Air date: April 22, 2018 ⭐️⭐️ 
English Homeland.S07E11.All.In.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   hakimpac
⭐️⭐️ HI SUB ⭐️⭐️ Thanks to n17t01 🌟 addic7ed.com 🌟 ⭐️⭐️ Episode Title: All In ⭐️⭐️ Air date: April 22, 2018 ⭐️⭐️ 
English Homeland.S07E11.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E11.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E11.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E11.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E11.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 RunTime: 00:52:57 🤝Thanks: n17t01 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E11.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   hakimpac
⭐️⭐️ HI Removed ⭐️⭐️ Thanks to n17t01 🌟 addic7ed.com 🌟 ⭐️⭐️ Episode Title: All In ⭐️⭐️ Air date: April 22, 2018 ⭐️⭐️ 
English Homeland.S07E11.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   hakimpac
⭐️⭐️ HI SUB ⭐️⭐️ Thanks to n17t01 🌟 addic7ed.com 🌟 ⭐️⭐️ Episode Title: All In ⭐️⭐️ Air date: April 22, 2018 ⭐️⭐️ 
English Homeland.S07E11.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E11.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E11.720p.WEB.H264-DEFLATE   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 RunTime: 00:52:57 🤝Thanks: n17t01 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E11.720p.WEB.H264-DEFLATE   hakimpac
⭐️⭐️ HI Removed ⭐️⭐️ Thanks to n17t01 🌟 addic7ed.com 🌟 ⭐️⭐️ Episode Title: All In ⭐️⭐️ Air date: April 22, 2018 ⭐️⭐️ 
English Homeland.S07E11.720p.WEB.H264-DEFLATE   hakimpac
⭐️⭐️ HI SUB ⭐️⭐️ Thanks to n17t01 🌟 addic7ed.com 🌟 ⭐️⭐️ Episode Title: All In ⭐️⭐️ Air date: April 22, 2018 ⭐️⭐️ 
English Homeland.S07E11.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-mkvcage   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 RunTime: 00:52:57 🤝Thanks: n17t01 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E11.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E11.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E11.480p.WEB.x264-RMTeam   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 RunTime: 00:52:57 🤝Thanks: n17t01 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E11.480p.WEB.x264-RMTeam   hakimpac
⭐️⭐️ HI Removed ⭐️⭐️ Thanks to n17t01 🌟 addic7ed.com 🌟 ⭐️⭐️ Episode Title: All In ⭐️⭐️ Air date: April 22, 2018 ⭐️⭐️ 
English Homeland.S07E11.480p.WEB.x264-RMTeam   hakimpac
⭐️⭐️ HI SUB ⭐️⭐️ Thanks to n17t01 🌟 addic7ed.com 🌟 ⭐️⭐️ Episode Title: All In ⭐️⭐️ Air date: April 22, 2018 ⭐️⭐️ 
English Homeland.S07E11.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 RunTime: 00:52:57 🤝Thanks: n17t01 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E11.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   hakimpac
⭐️⭐️ HI Removed ⭐️⭐️ Thanks to n17t01 🌟 addic7ed.com 🌟 ⭐️⭐️ Episode Title: All In ⭐️⭐️ Air date: April 22, 2018 ⭐️⭐️ 
English Homeland.S07E11.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   hakimpac
⭐️⭐️ HI SUB ⭐️⭐️ Thanks to n17t01 🌟 addic7ed.com 🌟 ⭐️⭐️ Episode Title: All In ⭐️⭐️ Air date: April 22, 2018 ⭐️⭐️ 
English Homeland.S07E11.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E11.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E11.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 RunTime: 00:52:57 🤝Thanks: n17t01 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E11.1080p.WEB.H264-DEFLATE   hakimpac
⭐️⭐️ HI Removed ⭐️⭐️ Thanks to n17t01 🌟 addic7ed.com 🌟 ⭐️⭐️ Episode Title: All In ⭐️⭐️ Air date: April 22, 2018 ⭐️⭐️ 
English Homeland.S07E11.1080p.WEB.H264-DEFLATE   hakimpac
⭐️⭐️ HI SUB ⭐️⭐️ Thanks to n17t01 🌟 addic7ed.com 🌟 ⭐️⭐️ Episode Title: All In ⭐️⭐️ Air date: April 22, 2018 ⭐️⭐️ 
English Homeland.S07E11.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 RunTime: 00:52:57 🤝Thanks: n17t01 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E10.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E10.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E10.WEB.H264-DEFLATE   srjanapala
Non-HI. Corrections done. 
English Homeland.S07E10.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E10.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E10.Homeland.Clarity.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E10.Homeland.Clarity.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E10.Homeland.Clarity.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E10.Homeland.Clarity.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E10.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E10.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E10.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E10.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E10.720p.WEB.H264-DEFLATE   srjanapala
Non-HI. Corrections done. 
English Homeland.S07E10.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E10.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E10.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E10.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E10.1080p.WEB.H264-DEFLATE   srjanapala
Non-HI. Corrections done. 
English Homeland.S07E10.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E10.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E09.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E09.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E09.WEBRip.x264-ION10   explosiveskull
HI | Works with all WEB/WEB-DL/WEBRip versions -- Please don't reupload on Subscene and give credit where it's due. Thanks! 
English Homeland.S07E09.WEBRip.x264-ION10   explosiveskull
HI Removed | Works with all WEB/WEB-DL/WEBRip versions -- Please don't reupload on Subscene and give credit where it's due. Thanks! 
English Homeland.S07E09.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E09.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E09.WEB.H264-DEFLATE   explosiveskull
HI | Works with all WEB/WEB-DL/WEBRip versions -- Please don't reupload on Subscene and give credit where it's due. Thanks! 
English Homeland.S07E09.WEB.H264-DEFLATE   explosiveskull
HI Removed | Works with all WEB/WEB-DL/WEBRip versions -- Please don't reupload on Subscene and give credit where it's due. Thanks! 
English Homeland.S07E09.Useful.Idiot.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   explosiveskull
HI | Works with all WEB/WEB-DL/WEBRip versions -- Please don't reupload on Subscene and give credit where it's due. Thanks! 
English Homeland.S07E09.Useful.Idiot.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   explosiveskull
HI Removed | Works with all WEB/WEB-DL/WEBRip versions -- Please don't reupload on Subscene and give credit where it's due. Thanks! 
English Homeland.S07E09.Useful.Idiot.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   explosiveskull
HI | Works with all WEB/WEB-DL/WEBRip versions -- Please don't reupload on Subscene and give credit where it's due. Thanks! 
English Homeland.S07E09.Useful.Idiot.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   explosiveskull
HI Removed | Works with all WEB/WEB-DL/WEBRip versions -- Please don't reupload on Subscene and give credit where it's due. Thanks! 
English Homeland.S07E09.Useful.Idiot.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E09.Useful.Idiot.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E09.Useful.Idiot.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   explosiveskull
HI | Works with all WEB/WEB-DL/WEBRip versions -- Please don't reupload on Subscene and give credit where it's due. Thanks! 
English Homeland.S07E09.Useful.Idiot.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   explosiveskull
HI Removed | Works with all WEB/WEB-DL/WEBRip versions -- Please don't reupload on Subscene and give credit where it's due. Thanks! 
English Homeland.S07E09.Useful.Idiot.480p.WEB-DL.x264-RMTeam   explosiveskull
HI | Works with all WEB/WEB-DL/WEBRip versions -- Please don't reupload on Subscene and give credit where it's due. Thanks! 
English Homeland.S07E09.Useful.Idiot.480p.WEB-DL.x264-RMTeam   explosiveskull
HI Removed | Works with all WEB/WEB-DL/WEBRip versions -- Please don't reupload on Subscene and give credit where it's due. Thanks! 
English Homeland.S07E09.Useful.Idiot.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E09.Useful.Idiot.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E09.Useful.Idiot.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   explosiveskull
HI | Works with all WEB/WEB-DL/WEBRip versions -- Please don't reupload on Subscene and give credit where it's due. Thanks! 
English Homeland.S07E09.Useful.Idiot.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   explosiveskull
HI Removed | Works with all WEB/WEB-DL/WEBRip versions -- Please don't reupload on Subscene and give credit where it's due. Thanks! 
English Homeland.S07E09.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E09.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E09.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E09.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E09.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E09.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E09.720p.WEB.H264-DEFLATE   explosiveskull
HI | Works with all WEB/WEB-DL/WEBRip versions -- Please don't reupload on Subscene and give credit where it's due. Thanks! 
English Homeland.S07E09.720p.WEB.H264-DEFLATE   explosiveskull
HI Removed | Works with all WEB/WEB-DL/WEBRip versions -- Please don't reupload on Subscene and give credit where it's due. Thanks! 
English Homeland.S07E09.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E09.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E09.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   explosiveskull
HI | Works with all WEB/WEB-DL/WEBRip versions -- Please don't reupload on Subscene and give credit where it's due. Thanks! 
English Homeland.S07E09.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   explosiveskull
HI Removed | Works with all WEB/WEB-DL/WEBRip versions -- Please don't reupload on Subscene and give credit where it's due. Thanks! 
English Homeland.S07E09.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E09.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E09.1080p.WEB.H264-DEFLATE   explosiveskull
HI | Works with all WEB/WEB-DL/WEBRip versions -- Please don't reupload on Subscene and give credit where it's due. Thanks! 
English Homeland.S07E09.1080p.WEB.H264-DEFLATE   explosiveskull
HI Removed | Works with all WEB/WEB-DL/WEBRip versions -- Please don't reupload on Subscene and give credit where it's due. Thanks! 
English Homeland.S07E08.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E08.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E08.WEB.H264-DEFLATE   srjanapala
Non-HI. Corrections done. 
English Homeland.S07E08.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E08.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E08.WEB.H264-DEFLATE   grzesiek
 
English Homeland.S07E08.WEB.H264-DEFLATE   grzesiek
 
English Homeland.S07E08.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E08.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E08.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E08.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E08.720p.WEB.H264-DEFLATE   srjanapala
Non-HI. Corrections done. 
English Homeland.S07E08.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E08.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E08.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E08.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E08.1080p.WEB.H264-DEFLATE   srjanapala
Non-HI. Corrections done. 
English Homeland.S07E08.1080p.WEB.H264-DEFLATE   grzesiek
 
English Homeland.S07E08.1080p.WEB.H264-DEFLATE   grzesiek
 
English Homeland.S07E07.WEBRip.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E07.WEBRip.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E07.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E07.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E07.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E07.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E07.WEB.H264-DEFLATE   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 RunTime: 00:53:48 🤝Thanks: Hollow.Ichigo 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E07.WEB.H264-DEFLATE   AMD74
HI Removed - Thanks to Hollow.Ichigo 
English Homeland.S07E07.WEB.H264-DEFLATE   Hollow.Ichigo
HI, Works for TBS WEB Release, Ripped and Synced by ME 
English Homeland.S07E07.Andante.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E07.Andante.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E07.Andante.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   srjanapala
Non-HI. Precisely Synced..  
English Homeland.S07E07.Andante.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   AMD74
HI Removed - Thanks to Hollow.Ichigo 
English Homeland.S07E07.Andante.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E07.Andante.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E07.Andante.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   AMD74
HI Removed - Thanks to Hollow.Ichigo 
English Homeland.S07E07.Andante.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   srjanapala
Non-HI. Precisely Synced..  
English Homeland.S07E07.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E07.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E07.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E07.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E07.720p.WEB.x264-MkvCage   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 RunTime: 00:53:48 🤝Thanks: Hollow.Ichigo 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E07.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   AMD74
HI Removed - Thanks to Hollow.Ichigo 
English Homeland.S07E07.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E07.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E07.720p.WEB.H264-DEFLATE   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 RunTime: 00:53:48 🤝Thanks: Hollow.Ichigo 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E07.720p.WEB.H264-DEFLATE   AMD74
HI Removed - Thanks to Hollow.Ichigo 
English Homeland.S07E07.720p.WEB.H264-DEFLATE   Hollow.Ichigo
HI, Works for TBS WEB Release, Ripped and Synced by ME 
English Homeland.S07E07.720p.WEB.2CH.x265.HEVC-PSA   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 RunTime: 00:53:48 🤝Thanks: Hollow.Ichigo 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E07.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E07.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E07.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   AMD74
HI Removed - Thanks to Hollow.Ichigo 
English Homeland.S07E07.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E07.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E07.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 RunTime: 00:53:48 🤝Thanks: Hollow.Ichigo 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E07.1080p.WEB.H264-DEFLATE   AMD74
HI Removed - Thanks to Hollow.Ichigo 
English Homeland.S07E07.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Hollow.Ichigo
HI, Works for TBS WEB Release, Ripped and Synced by ME 
English Homeland.S07E07.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 RunTime: 00:53:48 🤝Thanks: Hollow.Ichigo 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E06.WEBRip.XviD-AFG   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 Run Time: 00:56:04 🤝Thanks: n17t01 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E06.WEBRip.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E06.WEBRip.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E06.WEBRip.x264-ION10   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 Run Time: 00:56:04 🤝Thanks: n17t01 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E06.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E06.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E06.WEB.H264-DEFLATE   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 Run Time: 00:56:04 🤝Thanks: n17t01 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E06.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
|► 𝐇𝐈 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟔𝐦 𝟓𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄|  
English Homeland.S07E06.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E06.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E06.Species.Jump.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 Run Time: 00:56:04 🤝Thanks: n17t01 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E06.Species.Jump.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   srjanapala
Non-HI. Corrections done. Works also with all Homeland.S07E06.WEB.H264-DEFLATE releases. 
English Homeland.S07E06.Species.Jump.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   MaxPayne
|► 𝐇𝐈 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟔𝐦 𝟓𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄|  
English Homeland.S07E06.Species.Jump.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E06.Species.Jump.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E06.Species.Jump.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
|► 𝐇𝐈 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟔𝐦 𝟓𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄|  
English Homeland.S07E06.Species.Jump.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 Run Time: 00:56:04 🤝Thanks: n17t01 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E06.Species.Jump.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   MaxPayne
|► 𝐇𝐈 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟔𝐦 𝟓𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄|  
English Homeland.S07E06.Species.Jump.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E06.Species.Jump.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E06.Species.Jump.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
|► 𝐇𝐈 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟔𝐦 𝟓𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄|  
English Homeland.S07E06.720p.WEBRip.x265-HETeam   MaxPayne
|► 𝐇𝐈 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟔𝐦 𝟓𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄|  
English Homeland.S07E06.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 Run Time: 00:56:04 🤝Thanks: n17t01 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E06.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E06.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E06.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 Run Time: 00:56:04 🤝Thanks: n17t01 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E06.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E06.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E06.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
|► 𝐇𝐈 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟔𝐦 𝟓𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄|  
English Homeland.S07E06.720p.WEB.H264-DEFLATE   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 Run Time: 00:56:04 🤝Thanks: n17t01 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E06.720p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
|► 𝐇𝐈 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟔𝐦 𝟓𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄|  
English Homeland.S07E06.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E06.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E06.480p.WEBRip.x264-RMTeam   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 Run Time: 00:56:04 🤝Thanks: n17t01 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E06.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E06.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E06.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
|► 𝐇𝐈 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟔𝐦 𝟓𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄|  
English Homeland.S07E06.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 Run Time: 00:56:04 🤝Thanks: n17t01 🎥TV Shows Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E06.1080p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
|► 𝐇𝐈 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟔𝐦 𝟓𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄|  
English Homeland.S07E06.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E06.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.WEBRip.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.WEBRip.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.WEBRip.x264-ION10   srjanapala
Non-HI. Corrections done. Works also with AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb releases. 
English Homeland.S07E05.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
► 𝐇𝐈-𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐞𝐝 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟎𝐦 𝟐𝟔𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄ 
English Homeland.S07E05.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
► 𝐇𝐈 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟎𝐦 𝟐𝟔𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄ 
English Homeland.S07E05.Active.Measures.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
► 𝐇𝐈-𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐞𝐝 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟎𝐦 𝟐𝟔𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄ 
English Homeland.S07E05.Active.Measures.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
► 𝐇𝐈 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟎𝐦 𝟐𝟔𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄ 
English Homeland.S07E05.Active.Measures.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
► 𝐇𝐈-𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐞𝐝 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟎𝐦 𝟐𝟔𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄ 
English Homeland.S07E05.Active.Measures.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
► 𝐇𝐈 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟎𝐦 𝟐𝟔𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄ 
English Homeland.S07E05.Active.Measures.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.Active.Measures.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.Active.Measures.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   MaxPayne
► 𝐇𝐈-𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐞𝐝 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟎𝐦 𝟐𝟔𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄ 
English Homeland.S07E05.Active.Measures.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   MaxPayne
► 𝐇𝐈 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟎𝐦 𝟐𝟔𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄ 
English Homeland.S07E05.Active.Measures.480p.WEBRip.x264-RMTeam   MaxPayne
► 𝐇𝐈-𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐞𝐝 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟎𝐦 𝟐𝟔𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄ 
English Homeland.S07E05.Active.Measures.480p.WEBRip.x264-RMTeam   MaxPayne
► 𝐇𝐈 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟎𝐦 𝟐𝟔𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄ 
English Homeland.S07E05.Active.Measures.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.Active.Measures.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.Active.Measures.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   MaxPayne
► 𝐇𝐈-𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐞𝐝 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟎𝐦 𝟐𝟔𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄ 
English Homeland.S07E05.Active.Measures.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   MaxPayne
► 𝐇𝐈 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟎𝐦 𝟐𝟔𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄ 
English Homeland.S07E05.720p.WEBRip.x265-HETeam   MaxPayne
► 𝐇𝐈-𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐞𝐝 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟎𝐦 𝟐𝟔𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄ 
English Homeland.S07E05.720p.WEBRip.x265-HETeam   MaxPayne
► 𝐇𝐈 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟎𝐦 𝟐𝟔𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄ 
English Homeland.S07E05.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.720p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
► 𝐇𝐈-𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐞𝐝 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟎𝐦 𝟐𝟔𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄ 
English Homeland.S07E05.720p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
► 𝐇𝐈 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟎𝐦 𝟐𝟔𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄ 
English Homeland.S07E05.720p.AMZN.WEB-DL-MKVCage   MaxPayne
► 𝐇𝐈-𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐞𝐝 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟎𝐦 𝟐𝟔𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄ 
English Homeland.S07E05.720p.AMZN.WEB-DL-MKVCage   MaxPayne
► 𝐇𝐈 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟎𝐦 𝟐𝟔𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄ 
English Homeland.S07E05.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E05.1080p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
► 𝐇𝐈-𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐞𝐝 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟎𝐦 𝟐𝟔𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄ 
English Homeland.S07E05.1080p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
► 𝐇𝐈 ¦ 𝐑𝐮𝐧𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟓𝟎𝐦 𝟐𝟔𝐬 ¦ 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐭𝐞 ◄ 
English Homeland.S07E04.WEBRip.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E04.WEBRip.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E04.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E04.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E04.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E04.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E04.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI-Removed || Synced & corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E04.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
Hearing Impaired || Synced & corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E04.Like.Bad.at.Things.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI-Removed || Synced & corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E04.Like.Bad.at.Things.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
Hearing Impaired || Synced & corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E04.Like.Bad.at.Things.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
HI-Removed || Synced & corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E04.Like.Bad.at.Things.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
Hearing Impaired || Synced & corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E04.Like.Bad.at.Things.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E04.Like.Bad.at.Things.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E04.Like.Bad.at.Things.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   MaxPayne
HI-Removed || Synced & corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E04.Like.Bad.at.Things.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   MaxPayne
Hearing Impaired || Synced & corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E04.Like.Bad.at.Things.480p.WEBRip.x264-RMTeam   MaxPayne
HI-Removed || Synced & corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E04.Like.Bad.at.Things.480p.WEBRip.x264-RMTeam   MaxPayne
Hearing Impaired || Synced & corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E04.Like.Bad.at.Things.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E04.Like.Bad.at.Things.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E04.Like.Bad.at.Things.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   MaxPayne
HI-Removed || Synced & corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E04.Like.Bad.at.Things.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   MaxPayne
Hearing Impaired || Synced & corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E04.720p.WEBRip.x265-HETeam   MaxPayne
HI-Removed || Synced & corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E04.720p.WEBRip.x265-HETeam   MaxPayne
Hearing Impaired || Synced & corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E04.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E04.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E04.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E04.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E04.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E04.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E04.720p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI-Removed || Synced & corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E04.720p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
Hearing Impaired || Synced & corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E04.720p.AMZN.WEB-DL-MKVCage   MaxPayne
HI-Removed || Synced & corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E04.720p.AMZN.WEB-DL-MKVCage   MaxPayne
Hearing Impaired || Synced & corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E04.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E04.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E04.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E04.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E04.1080p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI-Removed || Synced & corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E04.1080p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
Hearing Impaired || Synced & corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E03.WEBRip.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E03.WEBRip.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E03.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E03.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E03.WEBRip.x264-ION10   srjanapala
Non-HI. Corrections done. 
English Homeland.S07E03.WEB.H264-DEFLATE   Ajambudah
HI-COLORED. Perfectly Synced. Works with all HDTV. Original Sub from Addic7ed 
English Homeland.S07E03.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E03.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E03.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 50m 39s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E03.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI || Runtime: 50m 39s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E03.Standoff.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E03.Standoff.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E03.Standoff.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.H.264-NTb   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 50m 39s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E03.Standoff.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.H.264-NTb   MaxPayne
HI || Runtime: 50m 39s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E03.Standoff.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E03.Standoff.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E03.Standoff.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.H.264-NTb   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 50m 39s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E03.Standoff.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.H.264-NTb   MaxPayne
HI || Runtime: 50m 39s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E03.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E03.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E03.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 50m 39s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E03.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI || Runtime: 50m 39s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E03.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E03.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E03.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 50m 39s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E03.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
HI || Runtime: 50m 39s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 50m 39s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI || Runtime: 50m 39s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E03.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E03.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E03.720p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 50m 39s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E03.720p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI || Runtime: 50m 39s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E03.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E03.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E03.480p.WEB.x264-RMTeam   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 50m 39s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E03.480p.WEB.x264-RMTeam   MaxPayne
HI || Runtime: 50m 39s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E03.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 50m 39s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E03.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI || Runtime: 50m 39s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English Homeland.S07E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 50m 39s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Homeland.S07E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI || Runtime: 50m 39s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.WEBRip.XviD-AFG   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 Runtime: 00:56:09 🤝Thanks: GoldenBeard 🎥TV SHOWS Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E02.WEBRip.XviD-AFG   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.WEBRip.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.WEBRip.x264-ION10Homeland.S07E02.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 Runtime: 00:56:09 🤝Thanks: GoldenBeard 🎥TV SHOWS Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E02.WEBRip.x264-ION10   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 Runtime: 00:56:09 🤝Thanks: GoldenBeard 🎥TV SHOWS Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E02.WEBRip.x264-ION10   srjanapala
Non-HI. (With music symbols) Sync Corrections done. 
English Homeland.S07E02.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.WEB.H264-DEFLATE   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 Runtime: 00:56:09 🤝Thanks: GoldenBeard 🎥TV SHOWS Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E02.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 Runtime: 00:56:09 🤝Thanks: GoldenBeard 🎥TV SHOWS Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   MaxPayne
HI || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 Runtime: 00:56:09 🤝Thanks: GoldenBeard 🎥TV SHOWS Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   MaxPayne
HI || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 Runtime: 00:56:09 🤝Thanks: GoldenBeard 🎥TV SHOWS Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
HI || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.720p.WEB.H264-DEFLATE   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 Runtime: 00:56:09 🤝Thanks: GoldenBeard 🎥TV SHOWS Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E02.720p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.720p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.480p.WEBRip.x264-RMTeam   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 Runtime: 00:56:09 🤝Thanks: GoldenBeard 🎥TV SHOWS Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E02.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.480p.WEB.x264-RMTeam   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.480p.WEB.x264-RMTeam   MaxPayne
HI || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Sud_Arun
𝓒𝓞𝓛𝓞𝓡𝓔𝓓-𝓢𝓓𝓗 🔥 Runtime: 00:56:09 🤝Thanks: GoldenBeard 🎥TV SHOWS Subs Collection 💬 A member of Psagmeno.com 😎 
English Homeland.S07E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.WEBRip.XviD-AFG   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.WEBRip.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.WEB.H264-DEFLATE   srjanapala
Non-HI. Corrections done. Works also with WEBRip / NTb releases. 
English Homeland.S07E01.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.Enemy.of.the.State.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   srjanapala
Non-HI. Corrections done. Works also with WEBRip / NTb releases. 
English Homeland.S07E01.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.720p.WEB.H264-DEFLATE   srjanapala
Non-HI. Corrections done. Works also with WEBRip / NTb releases. 
English Homeland.S07E01.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE   srjanapala
Non-HI. Corrections done. Works also with WEBRip / NTb releases. 
English Homeland.S07E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E11.WEB.H264-DEFLATE   srjanapala
Non-HI. Corrections done. 
English Homeland.S07E11.720p.WEB.H264-DEFLATE   srjanapala
Non-HI. Corrections done. 
English Homeland.S07E11.1080p.WEB.H264-DEFLATE   srjanapala
Non-HI. Corrections done. 
English Homeland.S07E07.Andante.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   AMD74
HI Removed - Thanks to Hollow.Ichigo 
English Homeland.S07E07.Andante.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   AMD74
HI Removed - Thanks to Hollow.Ichigo 
English Homeland.S07E07.720p.WEBRip.x265-HETeam   AMD74
HI Removed - Thanks to Hollow.Ichigo 
Farsi/Persian omeland.S07E03.720p.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland_S07E08.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland_S07E08   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland_S07E06.all.webrip   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin  
Farsi/Persian Homeland.S07E11.WEBRip.x264-ION10   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی و رضا بلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E11.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی و رضا بلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E11.Homeland.All.In.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی و رضا بلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E11.Homeland.All.In.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی و رضا بلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E11.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی و رضا بلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E11.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی و رضا بلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E11.720p.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی و رضا بلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E11.480p.WEBRip.x264-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی و رضا بلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E11.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی و رضا بلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E10.WEBRip.x264-ION10   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E10.WEBRip.x264-ION10   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E10.WEBRip.x264-ION10   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E10.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E10.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E10.WEB.H264-DEFLATE   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E10.Homeland.Clarity.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E10.Homeland.Clarity.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E10.Homeland.Clarity.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E10.Homeland.Clarity.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E10.Homeland.Clarity.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E10.Homeland.Clarity.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NT   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E10.720p.WEBRip.x264-ION10   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E10.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E10.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E10.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E10.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E10.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E10.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E10.720p.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E10.720p.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E10.720p.WEB.H264-DEFLATE   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E10.480p.WEBRip.x264-RMTeam   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E10.480p.WEBRip.x264-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E10.480p.WEBRip.x264-RMTeam   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E10.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E10.1080p.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E10.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E10.1080p.WEB.H264-DEFLATE   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E09.WEBRip.x264-ION10   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E09.WEBRip.x264-ION10   I11uminati
لطفا کامنت رو بخونین یه کلام حرف حساب 
Farsi/Persian Homeland.S07E09.WEBRip.x264-ION10   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E09.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E09.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
لطفا کامنت رو بخونین یه کلام حرف حساب 
Farsi/Persian Homeland.S07E09.WEB.H264-DEFLATE   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E09.Useful.Idiot.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E09.Useful.Idiot.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   I11uminati
لطفا کامنت رو بخونین یه کلام حرف حساب 
Farsi/Persian Homeland.S07E09.Useful.Idiot.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E09.Useful.Idiot.480p.AMZN.WEBRip   I11uminati
لطفا کامنت رو بخونین یه کلام حرف حساب 
Farsi/Persian Homeland.S07E09.Useful.Idiot.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E09.Useful.Idiot.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   I11uminati
لطفا کامنت رو بخونین یه کلام حرف حساب 
Farsi/Persian Homeland.S07E09.Useful.Idiot.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E09.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E09.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   I11uminati
لطفا کامنت رو بخونین یه کلام حرف حساب 
Farsi/Persian Homeland.S07E09.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E09.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E09.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   I11uminati
لطفا کامنت رو بخونین یه کلام حرف حساب 
Farsi/Persian Homeland.S07E09.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E09.720p.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E09.720p.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
لطفا کامنت رو بخونین یه کلام حرف حساب 
Farsi/Persian Homeland.S07E09.720p.WEB.H264-DEFLATE   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E09.480p.WEBRip.x264-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E09.480p.WEBRip.x264-RMTeam   I11uminati
لطفا کامنت رو بخونین یه کلام حرف حساب 
Farsi/Persian Homeland.S07E09.480p.WEBRip.x264-RMTeam   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E09.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E09.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E09.1080p.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
لطفا کامنت رو بخونین یه کلام حرف حساب 
Farsi/Persian Homeland.S07E09.1080p.WEB.H264-DEFLATE   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E08.WEBRip.XviD-AFG   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E08.WEBRip.XviD-AFG   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E08.WEBRip.x264-ION10   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E08.WEBRip.x264-ION10   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E08.WEBRip.x264-ION10   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E08.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E08.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E08.WEB.H264-DEFLATE   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E08.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E08.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E08.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E08.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E08.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E08.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E08.720p.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E08.720p.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E08.720p.WEB.H264-DEFLATE   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E08.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E08.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E08.480p.WEBRip.x264-RMTeam   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E08.480p.WEBRip.x264-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E08.480p.WEBRip.x264-RMTeam   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E08.1080p.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E08.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E08.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E08   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E07.WEBRip.XviD-AFG   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E07.WEBRip.XviD-AFG   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E07.WEBRip.x264-ION10   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E07.WEBRip.x264-ION10   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E07.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E07.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E07.WEB.H264-DEFLATE   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E07.Andante.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E07.Andante.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E07.Andante.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E07.Andante.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E07.Andante.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E07.Andante.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E07.720p.WEBRip.x265-HETeam   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E07.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E07.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E07.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E07.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E07.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E07.720p.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E07.720p.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E07.720p.WEB.H264-DEFLATE   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E07.480p.WEBRip.x264-RMTeam   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E07.480p.WEBRip.x264-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E07.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E07.1080p.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E07.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E07.1080p.WEB.H264-DEFLATE   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E06.WEBRip.XviD-AFG   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E06.WEBRip.XviD-AFG   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی و رضا بلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E06.WEBRip.XviD-AFG   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin  
Farsi/Persian Homeland.S07E06.WEBRip.x264-ION10   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E06.WEBRip.x264-ION10   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی و رضا بلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E06.WEBRip.x264-ION10   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin  
Farsi/Persian Homeland.S07E06.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E06.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی و رضا بلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E06.WEB.H264-DEFLATE   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin  
Farsi/Persian Homeland.S07E06.Species.Jump.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E06.Species.Jump.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی و رضا بلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E06.Species.Jump.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin  
Farsi/Persian Homeland.S07E06.Species.Jump.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E06.Species.Jump.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی و رضا بلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E06.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E06.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی و رضا بلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E06.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin  
Farsi/Persian Homeland.S07E06.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E06.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی و رضا بلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E06.720p.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E06.720p.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی و رضا بلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E06.720p.WEB.H264-DEFLATE   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin  
Farsi/Persian Homeland.S07E06.480p.WEBRip.x264-RMTeam   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E06.480p.WEBRip.x264-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی و رضا بلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E06.480p.WEB-DL.RMTeam   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin  
Farsi/Persian Homeland.S07E06.1080p.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E06.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی و رضا بلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E06.1080p.WEB.H264-DEFLATE   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin  
Farsi/Persian Homeland.S07E06   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin  
Farsi/Persian Homeland.S07E05.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E05.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E05.Active.Measures.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E05.Active.Measures.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E05.Active.Measures.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E05.Active.Measures.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E05.Active.Measures.480p.WEBRip.x264-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E05.Active.Measures.480p.WEBRip.x264-RMTeam   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E05.720p.WEBRip.x265-HETeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E05.720p.WEBRip.x265-HETeam   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E05.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E05.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E05.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland.S07E05.720p.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E05.720p.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E05.720p.AMZN.WEB-DL-MKVCage   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E05.720p.AMZN.WEB-DL-MKVCage   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E05.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E05.1080p.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E05.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E05.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E04.WEBRip.XviD-AFG   Reza_potter7
░▒╠► رضـا بـلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E04.WEBRip.XviD-AFG   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E04.WEBRip.x264-ION10   Reza_potter7
░▒╠► رضـا بـلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E04.WEBRip.x264-ION10   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E04.WEB.H264-DEFLATE   Reza_potter7
░▒╠► رضـا بـلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E04.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E04.Like.Bad.at.Things.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Reza_potter7
░▒╠► رضـا بـلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E04.Like.Bad.at.Things.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E04.Like.Bad.at.Things.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Reza_potter7
░▒╠► رضـا بـلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E04.Like.Bad.at.Things.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E04.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   Reza_potter7
░▒╠► رضـا بـلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E04.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E04.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Reza_potter7
░▒╠► رضـا بـلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E04.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E04.720p.WEB.H264-DEFLATE   Reza_potter7
░▒╠► رضـا بـلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E04.720p.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E04.480p.WEBRip.x264-RMTeam   Reza_potter7
░▒╠► رضـا بـلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E04.480p.WEBRip.x264-RMTeam   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E04.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Reza_potter7
░▒╠► رضـا بـلالی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E04.1080p.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E03.WEBRip.XviD-AFG   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E03.WEBRip.XviD-AFG   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E03.WEBRip.x264-ION10   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E03.WEBRip.x264-ION10   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E03.WEB.H264-DEFLATE (No-HI)   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E03.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E03.Standoff.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E03.Standoff.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E03.Standoff.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E03.Standoff.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E03.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E03.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E03.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E03.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E03.720p.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E03.480p.WEBRip.x264-RMTeam   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E03.480p.WEBRip.x264-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E02.WEBRip.XviD-AFG   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E02.WEBRip.XviD-AFG   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E02.WEBRip.x264-ION10   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E02.WEBRip.x264-ION10   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E02.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E02.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E02.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E02.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E02.720p.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E02.720p.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E02.480p.WEBRip.x264-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E02.480p.WEBRip.x264-RMTeam   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E01.WEBRip.XviD-AFG   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E01.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E01.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E01.720p.WEB-DL.RMTeam   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E01.720p.WEB.H264-DEFLATE + 1080p   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E01.480p.WEBRip.x264-RMTeam   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland.S07E01.480p.WEB-DL   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E01.1080p.WEB-DL.DFLATE   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E01.1080p.WEB.NTB   I11uminati
tlgrm.me/i11uminati 
Farsi/Persian Homeland.S07E01..WEB-DL.NTb   Naser_69
░▒╠► ناصر اسماعیلی | DibaMoviez  
Farsi/Persian Homeland S07E10   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland S07E09   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland S07E08 all web   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland S07E08   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland S07E07 all web   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Farsi/Persian Homeland S07E07   rasafilm
ترجمه مشترک رسا مديا و رسا فيلم کانال تلگرام ساب : @rasasub کانال تلگرام : @rasamagazin 
Indonesian Homeland.S07E10.Clarity.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA-id   NasiPadang
Manual Translate. Tidak sempat Resync. Timing goldenbeard. 
Indonesian Homeland.S07E09.Useful.Idiot.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA-id   NasiPadang
Translate, penambahan translate bahasa rusia + resync 
Indonesian Homeland.S07E08.Lies.Amplifiers.Fking.Twitter.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA-id   NasiPadang
Translate + resync 
Indonesian Homeland.S07E07.Andante.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA-id   NasiPadang
Manual translate + resync 
Indonesian Homeland.S07E06.Species.Jump.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA-id   NasiPadang
Manual translate, resync, penambahan translate bahasa Rusia, resync lagi. 
Indonesian Homeland.S07E05.Active.Measures.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA-id   NasiPadang
Manual translate 
Indonesian Homeland.S07E04.Like.Bad.at.Things.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA-id   NasiPadang
Manual translate. Sub englishnya telat rilis, jadi sub indo ini juga telat rilis. Harap maklum 
Indonesian Homeland.S07E03.WEB.H264-DEFLATE (No-HI)   onangcibicibi
Please Vote 
Indonesian Homeland.S07E03.Standoff.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA-id   NasiPadang
Manual translate 
Indonesian Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA-id   NasiPadang
Manual translate 
Indonesian Homeland.S07E01.Enemy.of.the.State.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA-id   NasiPadang
Manual translate 
Norwegian Homeland.S07E10.NORDiC.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.no   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Norwegian Homeland.S07E10.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Norwegian Homeland.S07E09.NORDiC.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.no   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Norwegian Homeland.S07E09.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Norwegian Homeland.S07E08.NORDiC.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.no   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Norwegian Homeland.S07E08.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Norwegian Homeland.S07E07.NORDiC.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.no   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Norwegian Homeland.S07E07.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTB   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Norwegian Homeland.S07E06.NORDiC.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.no   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Norwegian Homeland.S07E06.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Norwegian Homeland.S07E05.NORDiC.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.no   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Norwegian Homeland.S07E05.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DEFLATE   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Norwegian Homeland.S07E04.NORDiC.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.no   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Norwegian Homeland.S07E04.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Norwegian Homeland.S07E03.NORDiC.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.no   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Norwegian Homeland.S07E03.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Norwegian Homeland.S07E02.NORDiC.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.no   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Norwegian Homeland.S07E02.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Norwegian Homeland.S07E01.Enemy.of.the.State.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   TheUnknownHero
Retail - Big Thanks to the guys from DBRETAiL on www.danishbits.org <3 
Norwegian Homeland.S07E01.Enemy.of.the.State.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   TheUnknownHero
Retail - Big Thanks to the guys from DBRETAiL on www.danishbits.org <3 
Swedish Homeland.S07E10.NORDiC.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.sv   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Swedish Homeland.S07E10.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Swedish Homeland.S07E09.NORDiC.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.sv   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Swedish Homeland.S07E09.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Swedish Homeland.S07E08.NORDiC.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.sv   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Swedish Homeland.S07E08.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Swedish Homeland.S07E07.NORDiC.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.sv   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Swedish Homeland.S07E07.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTB   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker, enjoy and rate :)  
Swedish Homeland.S07E06.NORDiC.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.sv   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Swedish Homeland.S07E06.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Swedish Homeland.S07E05.NORDiC.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.sv   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Swedish Homeland.S07E05.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DEFLATE   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Swedish Homeland.S07E04.NORDiC.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.sv   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Swedish Homeland.S07E04.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Swedish Homeland.S07E03.NORDiC.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.sv   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Swedish Homeland.S07E03.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Swedish Homeland.S07E02.NORDiC.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-DBRETAiL.sv   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Swedish Homeland.S07E02.720p.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Firewalker.dk
www.DanishBits.org Danmarks største tracker  
Swedish Homeland.S07E01.Enemy.of.the.State.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   TheUnknownHero
Retail - Big Thanks to the guys from DBRETAiL on www.danishbits.org <3 
Swedish Homeland.S07E01.Enemy.of.the.State.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   TheUnknownHero
Retail - Big Thanks to the guys from DBRETAiL on www.danishbits.org <3 
Turkish Homeland.S07E10.WEBRip.x264-ION10   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E10.WEB.H264-DEFLATE   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E10.Homeland.Clarity.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E10.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E10.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E09.WEBRip.x264-ION10   sahici
TVRip - Güncellenmiştir.  
Turkish Homeland.S07E09.Useful.Idiot.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   sahici
TVRip - Güncellenmiştir.  
Turkish Homeland.S07E09.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   sahici
TVRip - Güncellenmiştir.  
Turkish Homeland.S07E09.720p.WEB.H264-DEFLATE   sahici
TVRip - Güncellenmiştir.  
Turkish Homeland.S07E09.480p.WEBRip.x264-RMTeam   sahici
TVRip - Güncellenmiştir.  
Turkish Homeland.S07E08.WEBRip.x264-ION10   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E08.Lies.Amplifiers.Fking.Twitter.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E08.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E08.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E08.720p.WEB.H264-DEFLATE   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E07.WEBRip.XviD-AFG   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E07.WEBRip.x264-ION10   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E07.Andante.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E07.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E07.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E07.1080p.WEB.H264-DEFLATE   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E06.WEBRip.XviD-AFG   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E06.WEBRip.x264-ION10   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E06.Species.Jump.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E06.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E06.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E06.720p.WEB.H264-DEFLATE   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E05.WEBRip.XviD-AFG   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E05.WEBRip.x264-ION10   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E05.Active.Measures.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E05.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E05.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E05.720p.WEB.H264-DEFLATE   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E04.WEBRip.XviD-AFG   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E04.WEBRip.x264-ION10   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E04.WEB.H264-DEFLATE   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E04.Like.Bad.at .Things.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E04.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E04.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E03.WEBRip.XviD-AFG   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E03.WEBRip.x264-ION10   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E03.Standoff.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E03.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E03.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E03.720p.WEB.H264-DEFLATE   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E02.WEBRip.XviD-AFG   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E02.WEBRip.x264-ION10   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E02.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E02.720p.WEB.H264-DEFLATE   metehun
metehun 
Turkish Homeland.S07E02.720p.WEB.H264-DEFLATE   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E01.WEBRip.XviD-AFG   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E01.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E01.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   sahici
TVRip 
Turkish Homeland.S07E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE   sahici
TVRip 
Vietnamese Homeland.S07E10.720p.WEB.H264-DEFLATE   ukester
Dịch cho vợ xem 
Vietnamese Homeland.S07E09.720p.WEB.H264-DEFLATE   ukester
Dịch cho vợ xem 
Vietnamese Homeland.S07E08.720p.WEB.H264-DEFLATE   ukester
Dịch cho vợ xem 
Vietnamese Homeland.S07E07.720p.WEB.H264-DEFLATE   ukester
Dịch cho vợ xem 
Vietnamese Homeland.S07E06.720p.WEB.H264-DEFLATE   ukester
Dịch cho vợ xem 
Vietnamese Homeland.S07E05.720p.WEB.H264-DEFLATE   ukester
Dịch cho vợ xem 
Vietnamese Homeland.S07E04.720p.WEB.H264-DEFLATE   ukester
Dịch cho vợ xem 
Vietnamese Homeland.S07E04.1080p.WEB.H264-DEFLATE_letronghieu   letronghieu
Fix lỗi line 2258 của ukester. Runtime 47:31. Dung lượng 4.3GB 
Vietnamese Homeland.S07E03.720p.WEB.H264-DEFLATE   ukester
Dịch cho vợ xem 
Vietnamese Homeland.S07E02.720p.WEB.H264-DEFLATE   ukester
Dịch cho vợ xem 
Vietnamese Homeland.S07E01.720p.WEB.H264-DEFLATE   ukester
Dịch cho vợ xem