زیرنویس برای

Poster

Scorpion - فصل نخست Imdb Flag

Farsi/Persian Edit
Language عنوان فیلم Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Scorpion.S01E21.Cliffhanger.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   M3HR4N
■IranFilm■ ElSHEN هماهنگ شده 
Farsi/Persian Scorpion.S01E18.HDTV.x264-LOL   Shadow 7
ترجمه ای حرفه ای و بی نقص // White Shadow  
Farsi/Persian Scorpion.S01E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Shadow 7
ترجمه ای حرفه ای و بی نقص // White Shadow  
Farsi/Persian Scorpion.S01E18.480p.HDTV.x264-mSD   Shadow 7
ترجمه ای حرفه ای و بی نقص // White Shadow  
Farsi/Persian Scorpion.S01E14.480   amirhossein32
ممنونم دوستانی که نظراتتون رو برام می فرستید 
Farsi/Persian Scorpion - 01x22 - Postcards from the Edge.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
■IranFilm■ ElSHEN || Synced By : ehsan_taj || wWw . TvDbShop . Ir 
Farsi/Persian Scorpion - 01x22 - Postcards from the Edge.DIMENSION   EISHEN
■IranFilm■ ElSHEN 
Farsi/Persian Scorpion - 01x21 - Cliffhanger.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
■IranFilm■ ElSHEN --- Synced By : ehsan_taj  
Farsi/Persian Scorpion - 01x21 - Cliffhanger.DIMENSION   EISHEN
■IranFilm■ ElSHEN 
Farsi/Persian Scorpion - 01x20 - Crossroads.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
■IranFilm■ ElSHEN --- Synced By : ehsan_taj 
Farsi/Persian Scorpion - 01x20 - Crossroads.DIMENSION   EISHEN
■IranFilm■ ElSHEN  
Farsi/Persian Scorpion - 01x19 - Young Hearts Spark Fire.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
■BaranMovie■ ElSHEN --- Synced By : ehsan_taj  
Farsi/Persian Scorpion - 01x19 - Young Hearts Spark Fire.DIMENSION   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN 
Farsi/Persian Scorpion - 01x18 - Once Bitten, Twice Die.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
■BaranMovie■ ElSHEN --- Synced By : ehsan_taj  
Farsi/Persian Scorpion - 01x18 - Once Bitten, Twice Die.DIMENSION   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN 
Farsi/Persian Scorpion - 01x17 - Going South.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
■BaranMovie■ ElSHEN --- Synced By : ehsan_taj  
Farsi/Persian Scorpion - 01x17 - Going South.DIMENSION   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN  
Farsi/Persian Scorpion - 01x16 - Love Boat.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
■BaranMovie■ ElSHEN --- Synced By : ehsan_taj  
Farsi/Persian Scorpion - 01x16 - Love Boat.DIMENSION   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN 
Farsi/Persian Scorpion - 01x15 - Forget Me Nots.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
■BaranMovie■ ElSHEN --- Synced By : ehsan_taj  
Farsi/Persian Scorpion - 01x15 - Forget Me Nots.DIMENSION   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN  
Farsi/Persian Scorpion - 01x14 - Forget Me Nots.DIMENSION   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN 
Farsi/Persian Scorpion - 01x14 - Charades.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
■BaranMovie■ ElSHEN --- Synced By : ehsan_taj 
Farsi/Persian Scorpion - 01x13 - Kill Screen.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
■BaranMovie■ ElSHEN --- Synced By : ehsan_taj  
Farsi/Persian Scorpion - 01x13 - Kill Screen.DIMENSION   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN 
Farsi/Persian Scorpion - 01x12 - Dominoes.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
■BaranMovie■ ElSHEN --- Synced By : ehsan_taj  
Farsi/Persian Scorpion - 01x12 - Dominoes.DIMENSION   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN 
Farsi/Persian Scorpion - 01x11 - Revenge.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
■BaranMovie■ ElSHEN --- Synced By : ehsan_taj  
Farsi/Persian Scorpion - 01x11 - Revenge.DIMENSION   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN 
Farsi/Persian Scorpion - 01x10 - Talismans.DIMENSION   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN  
Farsi/Persian Scorpion - 01x09 - Rogue Element.DIMENSION   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN 
Farsi/Persian Scorpion - 01x08 - Risky Business.DIMENSION   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN 
Farsi/Persian Scorpion - 01x07 - Father's Day.DIMENSION   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN 
Farsi/Persian Scorpion - 01x06 - True Colors.DIMENSION   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN 
Farsi/Persian Scorpion - 01x05 - Plutonium Is Forever.DIMENSION   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN  
Farsi/Persian Scorpion - 01x04 - Shorthanded.DIMENSION   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN 
Farsi/Persian Scorpion - 01x03 - A Cyclone.DIMENSION   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN 
Farsi/Persian Scorpion - 01x02 - Single Point of Failure.WEB-DL   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN 
Farsi/Persian Scorpion - 01x02 - Single Point of Failure.DIMENSION   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN 
Farsi/Persian Scorpion - 01x10 - Talismans.WEB-DL.720p.mRS 1   Ehsan_Taj
■BaranMovie■ ElSHEN --- Synced By : ehsan_taj  
Farsi/Persian Scorpion - 01x09 - Rogue Element.WEB-DL.720p.mRS 1   Ehsan_Taj
■BaranMovie■ ElSHEN --- Synced By : ehsan_taj  
Farsi/Persian Scorpion - 01x08 - Risky Business.WEB-DL.720p.mRS 1   Ehsan_Taj
■BaranMovie■ ElSHEN --- Synced By : ehsan_taj  
Farsi/Persian Scorpion - 01x07 - Father's Day.WEB-DL.720p.mRS 1   Ehsan_Taj
■BaranMovie■ ElSHEN --- Synced By : ehsan_taj  
Farsi/Persian Scorpion - 01x06 - True Colors.WEB-DL.720p.mRS 1   Ehsan_Taj
■BaranMovie■ ElSHEN --- Synced By : ehsan_taj  
Farsi/Persian Scorpion - 01x05 - Plutonium Is Forever.WEB-DL.720p.mRS 1   Ehsan_Taj
■BaranMovie■ ElSHEN --- Synced By : ehsan_taj 
Farsi/Persian Scorpion - 01x04 - Shorthanded.WEB-DL.720p.mRS 1   Ehsan_Taj
■BaranMovie■ ElSHEN --- Synced By : ehsan_taj  
Farsi/Persian Scorpion - 01x03 - A Cyclone.WEB-DL.720p.mRS 1   Ehsan_Taj
■BaranMovie■ ElSHEN --- Synced By : ehsan_taj 
Farsi/Persian Scorpion - 01x01 - Pilot.WEB-DL.720p.mRS 1   Ehsan_Taj
■BaranMovie■ ElSHEN --- Synced By : ehsan_taj  
Farsi/Persian Scorpion - 01x01 - Pilot.Web-DL 1   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN 
Farsi/Persian Scorpion - 01x01 - Pilot.DIMENSION 1   EISHEN
■BaranMovie■ ElSHEN