لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic The.Fosters.2015.S05E01.HDTV.x264-FLEET   ELAF001
|| Elaf || ترجمة 
Arabic The.Fosters.2013.S05E15.WEB.x264-TBS   ELAF001
|| Elaf || ترجمة  
Arabic The.Fosters.2013.S05E14.WEB.x264-TBS   ELAF001
|| Elaf || ترجمة 
Arabic The.Fosters.2013.S05E13.WEB.x264-TBS   ELAF001
|| Elaf || ترجمة  
Arabic The.Fosters.2013.S05E12.WEB.x264-TBS   ELAF001
|| Elaf || ترجمة 
Arabic The.Fosters.2013.S05E12.720p.HDTV.x264-CRAVERS   ELAF001
|| Elaf || ترجمة 
Arabic The.Fosters.2013.S05E12.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA.mkv   ELAF001
|| Elaf || ترجمة 
Arabic The.Fosters.2013.S05E11.WEB.x264-TBS   ELAF001
|| Elaf || ترجمة  
Arabic The.Fosters.2013.S05E10.WEB.x264-TBS   ELAF001
|| Elaf || ترجمة  
Arabic The.Fosters.2013.S05E09.HDTV.x264-FLEET   ELAF001
|| Elaf || ترجمة  
Arabic The.Fosters.2013.S05E04.HDTV.x264-FLEET   ELAF001
|| Elaf || ترجمة  
Arabic The.Fosters.2013.S05E03.WEB.x264-TBS   ELAF001
|| Elaf || ترجمة  
Arabic The.Fosters.2013.S05E02.WEB.x264-TBS   ELAF001
|| Elaf || ترجمة  
Arabic The Fosters (2013) - 05x17 - Makeover.WEB.x264-TBS   ELAF001
|| Elaf || ترجمة  
Arabic The Fosters (2013) - 05x16 - Giving Up the Ghost.WEB.x264-TBS   ELAF001
|| Elaf || ترجمة  
Arabic The Fosters (2013) - 05x15 - Mother's Day.WEB.x264-TBS   ELAF001
|| Elaf || ترجمة  
Arabic The.Fosters.2013.S05E17.WEB.x264-TBS   ELAF001
|| Elaf || ترجمة  
Arabic The.Fosters.2013.S05E16.WEB.x264-TBS   ELAF001
|| Elaf || ترجمة  
Arabic The.Fosters.2013.S05E08.HDTV.x264-FLEET   ELAF001
|| Elaf || ترجمة 
Arabic The.Fosters.2013.S05E07.HDTV.x264-FLEET   ELAF001
|| Elaf || ترجمة 
Arabic The.Fosters.2013.S05E06.HDTV.x264-FLEET   ELAF001
|| Elaf || ترجمة  
Arabic The.Fosters.2013.S05E05.HDTV.x264-FLEET   ELAF001
|| Elaf || ترجمة  
English The.Fosters.S05E06.HDTV.x264-FLEET   jeremivh
credit to addic7ed.com 
English The.Fosters.S05E05.HDTV.x264-FLEET   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.S05E05.HDTV.x264-FLEET   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E13.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E13.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E12.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E11.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E11.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E11.HDTV.x264-CRAVERS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E11.HDTV.x264-CRAVERS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E11.HDTV.x264-ALTEREGO   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E11.HDTV.x264-ALTEREGO   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E10.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E10.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E09.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E09.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E09.HDTV.x264-FLEET   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E09.HDTV.x264-FLEET   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E08.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E08.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E08.HDTV.x264-FLEET   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E08.HDTV.x264-FLEET   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E05.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E05.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E04.WEB.x264-STRiFE   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E04.WEB.x264-STRiFE   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E04.HDTV.x264-FLEET   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E04.HDTV.x264-FLEET   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E03.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E03.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E02.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E02.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E01.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E01.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E01.HDTV.x264-FLEET   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E01.HDTV.x264-FLEET   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E01.720p.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E01.720p.WEB.x264-TBS   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E01.720p.HDTV.x264-FLEET   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
English The.Fosters.2013.S05E01.720p.HDTV.x264-FLEET   chamallow
synced and corrected by chamallow for addic7ed  
Farsi/Persian The.Fosters.S05E01.WEB.x264-TBS.srt   Mostafa_Jafari
هرگونه تغییر نام مترجم کاملا قانونی اما ناجوانمردانه میباشد مترجم:مصطفی جعفری