Subtitles by JinHan_27 (1341)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English The Love Lasts Two Minds (Past Life and Life / Liang Shi Huan / Happiness Over Two Lifetimes / 两世欢)
(2020)
    0 comments 0 received 3
1 hour ago
Indonesian The Love Lasts Two Minds (Past Life and Life / Liang Shi Huan / Happiness Over Two Lifetimes / 两世欢)
(2020)
    0 comments 0 received 3
2 hours ago
English Forest (Poreseuteu / 포레스트)
(2020)
    0 comments 0 received 11
10 hours ago
English Under the Power (Beneath the Embroidered Uniform / Beneath the Brocade Robes / Jǐnyī zhī xià / 锦衣之下爱别离 / 锦衣之下)
(2019)
    0 comments 0 received 36
23 hours ago
English Crocodile and Plover Bird (Crocodile Avec Cure-Dents Oiseau / E Yu Yu Ya Qian Niao / Le Crocodile et Le Pluvian / 鳄鱼与牙签鸟)
(2019)
    0 comments 0 received 10
1 days ago
English Eternal Love of Dream (Three Lives, Three Worlds, The Pillow Book / San Sheng San Shi Zhen Shang Shu / 三生三世枕上书)
(2020)
    0 comments 3 received 104
1 days ago
English Sweet Tai Chi (Tian Yi You Feng / Shu Nu Piao Piao Quan / 淑女飘飘拳)
(2019)
    0 comments 0 received 25
1 days ago
English Dr.Cutie (Meng Yi Tian Qi , Bi Xia Qing Bao Zhong / 萌医甜妻)
(2020)
    0 comments 0 received 12
1 days ago
Indonesian Forest (Poreseuteu / 포레스트)
(2020)
    0 comments 0 received 3
2 days ago
English Forest (Poreseuteu / 포레스트)
(2020)
    0 comments 0 received 30
2 days ago
English Royal Nirvana (He Li Hua Ting / 鹤唳华亭)
(2019)
    0 comments 0 received 26
2 days ago
English Happy Camp (Kuai Le Da Ben Ying / Kuai Ben / 快乐大本营)
(1997)
    0 comments 0 received 3
2 days ago
English Happy Camp (Kuai Le Da Ben Ying / Kuai Ben / 快乐大本营)
(1997)
    0 comments 0 received 3
2 days ago
English Happy Camp (Kuai Le Da Ben Ying / Kuai Ben / 快乐大本营)
(1997)
    0 comments 0 received 4
2 days ago
English Happy Camp (Kuai Le Da Ben Ying / Kuai Ben / 快乐大本营)
(1997)
    0 comments 0 received 5
2 days ago
English Well Intended Love Season 2 (Nai He BOSS Yao Qu Wo / 奈何BOSS要娶我 2)
(2020)
    0 comments 0 received 29
3 days ago
Indonesian The Game: Towards Zero (Deo Geim: 0shireul Hyanghayeo / 더 게임: 0시를 향하여)
(2020)
    0 comments 0 received 11
3 days ago
English The Game: Towards Zero (Deo Geim: 0shireul Hyanghayeo / 더 게임: 0시를 향하여)
(2020)
    0 comments 0 received 10
3 days ago
English Mr. Six (Fading Wave / Lao Pao Er / 老炮儿)
(2015)
    0 comments 0 received 10
3 days ago
Indonesian Mr. Six (Fading Wave / Lao Pao Er / 老炮儿)
(2015)
    0 comments 0 received 10
3 days ago
English Please Love Me (Bai tuo qing ni ai wo / 请你爱我)
(2019)
    0 comments 0 received 19
4 days ago
English Your Secret (Wo Zhi Dao Ni De Mi Mi, I Know Your Secret / 我知道你的秘密)
(2019)
    0 comments 0 received 9
4 days ago
English Forward Forever (Yan Shi Fan Zhi Xin Qing Nian / 艳势番)
(2020)
    0 comments 0 received 24
4 days ago
English Under the Power (Beneath the Embroidered Uniform / Beneath the Brocade Robes / Jǐnyī zhī xià / 锦衣之下爱别离 / 锦衣之下)
(2019)
    0 comments 0 received 57
5 days ago
English The Great Architect (The Great Craftsman / Zhu Meng Qing Yuan / Ju Jiang / 築夢情緣)
(2019)
    0 comments 1 received 18
5 days ago
English Someday or One Day (Some Day or One Day? / Want to Meet You / 想见你)
(2019)
    0 comments 1 received 71
6 days ago
English Sweet Tai Chi (Tian Yi You Feng / Shu Nu Piao Piao Quan / 淑女飘飘拳)
(2019)
    0 comments 0 received 30
6 days ago
English Dr.Cutie (Meng Yi Tian Qi , Bi Xia Qing Bao Zhong / 萌医甜妻)
(2020)
    0 comments 1 received 27
6 days ago
English Eternal Love of Dream (Three Lives, Three Worlds, The Pillow Book / San Sheng San Shi Zhen Shang Shu / 三生三世枕上书)
(2020)
    0 comments 1 received 75
6 days ago
Indonesian Royal Nirvana (He Li Hua Ting / 鹤唳华亭)
(2019)
    0 comments 0 received 21
7 days ago
English Someday or One Day (Some Day or One Day? / Want to Meet You / 想见你)
(2019)
    0 comments 1 received 57
8 days ago
English Royal Nirvana (He Li Hua Ting / 鹤唳华亭)
(2019)
    0 comments 1 received 155
9 days ago
English Forest (Poreseuteu / 포레스트)
(2020)
    0 comments 1 received 65
9 days ago
English Eternal Love of Dream (Three Lives, Three Worlds, The Pillow Book / San Sheng San Shi Zhen Shang Shu / 三生三世枕上书)
(2020)
    0 comments 1 received 153
9 days ago
Indonesian Best Get Going (Jia You Ba Shi Xi Sheng / 加油吧实习生)
(2015)
    0 comments 0 received 6
9 days ago
English Devastating Beauty (Qin Shi Yao Yan / 倾世妖颜)
(2018)
    0 comments 0 received 18
10 days ago