Subtitles by JinHan_27 (1353)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English Well Intended Love Season 2 (Nai He BOSS Yao Qu Wo / 奈何BOSS要娶我 2)
(2020)
    0 comments 0 received 6
5 hours ago
Indonesian Ice Fantasy: Destiny
(2017)
    0 comments 0 received 5
5 hours ago
English Let's go crazy on LIVE (Wang Hong De Feng Kuang Shi Jie / 網紅的瘋狂世界)
(2019)
    0 comments 0 received 5
5 hours ago
Indonesian Joy of Life (Qing Yu Nian / 庆余年)
(2019)
    0 comments 0 received 9
14 hours ago
English Wait in Beijing (Wo Zai Beijing Deng Ni / 我在北京等你)
(2020)
    0 comments 0 received 16
1 days ago
Indonesian Sword Dynasty (Jian Wang Chao / 剑王朝)
(2019)
    0 comments 0 received 6
2 days ago
English Sweet Tai Chi (Tian Yi You Feng / Shu Nu Piao Piao Quan / 淑女飘飘拳)
(2019)
    0 comments 0 received 39
2 days ago
English Dr.Cutie (Meng Yi Tian Qi , Bi Xia Qing Bao Zhong / 萌医甜妻)
(2020)
    0 comments 1 received 44
3 days ago
English To Be With You (I Want To Be With You / Wo Yao He Ni Zai Yiqi / 我要和你在一起)
(2019)
    0 comments 0 received 8
3 days ago
English Perfect Partner (Wan Mei Guan Xi / 完美关系)
(2020)
    0 comments 0 received 19
4 days ago
English Perfect Partner (Wan Mei Guan Xi / 完美关系)
(2020)
    0 comments 0 received 33
4 days ago
English Under the Power (Beneath the Embroidered Uniform / Beneath the Brocade Robes / Jǐnyī zhī xià / 锦衣之下爱别离 / 锦衣之下)
(2019)
    0 comments 0 received 66
5 days ago
English Eternal Love of Dream (Three Lives, Three Worlds, The Pillow Book / San Sheng San Shi Zhen Shang Shu / 三生三世枕上书)
(2020)
    0 comments 1 received 85
5 days ago
Indonesian Royal Nirvana (He Li Hua Ting / 鹤唳华亭)
(2019)
    0 comments 0 received 16
6 days ago
English Dr.Cutie (Meng Yi Tian Qi , Bi Xia Qing Bao Zhong / 萌医甜妻)
(2020)
    0 comments 1 received 63
6 days ago
English To Be With You (I Want To Be With You / Wo Yao He Ni Zai Yiqi / 我要和你在一起)
(2019)
    0 comments 0 received 14
6 days ago
English Rebirth of Shopping Addict (Wo Bu Shi Gou Wu Kuang / I Am Not A Shopping Addict / 我不是购物狂)
(2020)
    0 comments 0 received 21
6 days ago
Indonesian Eternal Love of Dream (Three Lives, Three Worlds, The Pillow Book / San Sheng San Shi Zhen Shang Shu / 三生三世枕上书)
(2020)
    0 comments 0 received 30
6 days ago
English Well Intended Love Season 2 (Nai He BOSS Yao Qu Wo / 奈何BOSS要娶我 2)
(2020)
    0 comments 0 received 31
7 days ago
English Dr.Cutie (Meng Yi Tian Qi , Bi Xia Qing Bao Zhong / 萌医甜妻)
(2020)
    0 comments 0 received 17
7 days ago
English There Will Be Fireworks (Fireworks / 花火)
(2015)
    0 comments 0 received 11
8 days ago
Indonesian Love of Aurora (Ji Guang Zhi Lian / Aurora Love / 极光之恋)
(2017)
    0 comments 0 received 31
10 days ago
Indonesian Eternal Love of Dream (Three Lives, Three Worlds, The Pillow Book / San Sheng San Shi Zhen Shang Shu / 三生三世枕上书)
(2020)
    0 comments 0 received 72
10 days ago
Indonesian Stairway to Stardom (Ni Xi Zhi Xing Tu Cui Can / 逆袭之星途璀璨)
(2017)
    0 comments 0 received 14
10 days ago
English Stairway to Stardom (Ni Xi Zhi Xing Tu Cui Can / 逆袭之星途璀璨)
(2017)
    0 comments 0 received 16
10 days ago
English Someday or One Day (Some Day or One Day? / Want to Meet You / 想见你)
(2019)
    0 comments 2 received 97
11 days ago
English Under the Power (Beneath the Embroidered Uniform / Beneath the Brocade Robes / Jǐnyī zhī xià / 锦衣之下爱别离 / 锦衣之下)
(2019)
    0 comments 1 received 97
11 days ago
English Your Secret (Wo Zhi Dao Ni De Mi Mi, I Know Your Secret / 我知道你的秘密)
(2019)
    0 comments 0 received 13
11 days ago
Indonesian The Great Lord (The Great Master / The Great Ruler / The Great Thousand World / 大主宰)
(2020)
    0 comments 0 received 16
11 days ago
English The Love Lasts Two Minds (Past Life and Life / Liang Shi Huan / Happiness Over Two Lifetimes / 两世欢)
(2020)
    0 comments 0 received 20
11 days ago
Indonesian The Love Lasts Two Minds (Past Life and Life / Liang Shi Huan / Happiness Over Two Lifetimes / 两世欢)
(2020)
    0 comments 0 received 9
11 days ago
English Forest (Poreseuteu / 포레스트)
(2020)
    0 comments 0 received 28
12 days ago
English Crocodile and Plover Bird (Crocodile Avec Cure-Dents Oiseau / E Yu Yu Ya Qian Niao / Le Crocodile et Le Pluvian / 鳄鱼与牙签鸟)
(2019)
    0 comments 0 received 25
13 days ago
English Eternal Love of Dream (Three Lives, Three Worlds, The Pillow Book / San Sheng San Shi Zhen Shang Shu / 三生三世枕上书)
(2020)
    0 comments 3 received 261
13 days ago
English Sweet Tai Chi (Tian Yi You Feng / Shu Nu Piao Piao Quan / 淑女飘飘拳)
(2019)
    0 comments 0 received 85
13 days ago
English Dr.Cutie (Meng Yi Tian Qi , Bi Xia Qing Bao Zhong / 萌医甜妻)
(2020)
    0 comments 0 received 25
13 days ago