« بازگشت به profile

Subtitles by MovieTeam (1113)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Italian Un village français - زیرنویس فارسی فصل هفتم
(2016)
    0 comments 0 received 3
18 minutes ago
Italian Stella Blomkvist
(2017)
    0 comments 0 received 31
5 days ago
Italian Umbre - زیرنویس فارسی فصل دوم
(2017)
    0 comments 0 received 19
6 days ago
Italian Stella Blomkvist
(2017)
    0 comments 0 received 38
12 days ago
Italian Umbre - زیرنویس فارسی فصل دوم
(2017)
    0 comments 0 received 21
14 days ago
Italian Wasteland (Pustina) - زیرنویس فارسی فصل اول
(2016)
    0 comments 0 received 20
17 days ago
Italian Wasteland (Pustina) - زیرنویس فارسی فصل اول
(2016)
    0 comments 0 received 23
17 days ago
Italian Stella Blomkvist
(2017)
    0 comments 0 received 42
18 days ago
Italian Umbre - زیرنویس فارسی فصل دوم
(2017)
    0 comments 0 received 21
18 days ago
Italian Herrens Veje
(2017)
    0 comments 0 received 23
24 days ago
Italian Herrens Veje
(2017)
    0 comments 0 received 21
24 days ago
Italian Wasteland (Pustina) - زیرنویس فارسی فصل اول
(2016)
    0 comments 0 received 29
25 days ago
Italian When Calls the Heart - زیرنویس فارسی فصل پنجم
(2018)
    0 comments 0 received 36
26 days ago
Italian Stella Blomkvist
(2017)
    0 comments 0 received 45
26 days ago
Italian Umbre - زیرنویس فارسی فصل دوم
(2017)
    0 comments 0 received 26
28 days ago
Italian When Calls the Heart - زیرنویس فارسی فصل پنجم
(2018)
    0 comments 0 received 41
28 days ago
Italian Herrens Veje
(2017)
    0 comments 0 received 21
4/20/2018
Italian Herrens Veje
(2017)
    0 comments 0 received 13
4/20/2018
Italian Wasteland (Pustina) - زیرنویس فارسی فصل اول
(2016)
    0 comments 0 received 27
4/19/2018
Italian Stella Blomkvist
(2017)
    0 comments 0 received 65
4/17/2018
Italian Umbre - زیرنویس فارسی فصل دوم
(2017)
    0 comments 0 received 29
4/16/2018
Italian When Calls the Heart - زیرنویس فارسی فصل پنجم
(2018)
    0 comments 0 received 44
4/16/2018
Italian Wasteland (Pustina) - زیرنویس فارسی فصل اول
(2016)
    0 comments 0 received 27
4/11/2018
Italian When Calls the Heart - زیرنویس فارسی فصل پنجم
(2018)
    0 comments 0 received 45
4/10/2018
Italian Umbre - زیرنویس فارسی فصل دوم
(2017)
    0 comments 0 received 28
4/8/2018
Italian Herrens Veje
(2017)
    0 comments 0 received 29
4/7/2018
Italian Wasteland (Pustina) - زیرنویس فارسی فصل اول
(2016)
    0 comments 0 received 34
4/5/2018
Italian Delicious - زیرنویس فارسی فصل دوم
(2017)
    0 comments 0 received 28
4/4/2018
Italian When Calls the Heart - زیرنویس فارسی فصل پنجم
(2018)
    0 comments 0 received 51
4/1/2018
Italian Herrens Veje
(2017)
    0 comments 0 received 23
3/30/2018
Italian Wasteland (Pustina) - زیرنویس فارسی فصل اول
(2016)
    0 comments 0 received 29
3/29/2018
Italian Umbre (Season One)
(2014)
    0 comments 0 received 33
3/28/2018
Italian Delicious - زیرنویس فارسی فصل دوم
(2017)
    0 comments 0 received 12
3/28/2018
Italian Umbre (Season One)
(2014)
    0 comments 0 received 33
3/25/2018
Italian When Calls the Heart - زیرنویس فارسی فصل پنجم
(2018)
    0 comments 0 received 49
3/24/2018
Italian Herrens Veje
(2017)
    0 comments 0 received 23
3/23/2018