« بازگشت به profile

Subtitles by alsugair (582)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Arabic Blue Bloods - زیرنویس فارسی فصل ششم
(2015)
Web   0 comments 1 received 10
16 hours ago
Arabic Blue Bloods - زیرنویس فارسی فصل ششم
(2015)
Web   0 comments 1 received 9
16 hours ago
Arabic Blue Bloods - زیرنویس فارسی فصل ششم
(2015)
Web   0 comments 1 received 9
16 hours ago
Arabic Blue Bloods - زیرنویس فارسی فصل ششم
(2015)
Web   0 comments 1 received 9
16 hours ago
Arabic Blue Bloods - زیرنویس فارسی فصل ششم
(2015)
Web   0 comments 0 received 9
16 hours ago
Arabic Blue Bloods - زیرنویس فارسی فصل ششم
(2015)
Web   0 comments 1 received 9
16 hours ago
Arabic Blue Bloods - زیرنویس فارسی فصل ششم
(2015)
Web   0 comments 1 received 9
16 hours ago
Arabic Blue Bloods - زیرنویس فارسی فصل ششم
(2015)
Web   0 comments 1 received 10
16 hours ago
Arabic I'm Dying Up Here - زیرنویس فارسی فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 2 received 11
17 hours ago
Arabic Billions - زیرنویس فارسی فصل سوم
(2018)
Web   1 comments 14 received 309
20 hours ago
Arabic I'm Dying Up Here - زیرنویس فارسی فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 3 received 13
3 days ago
Arabic Supergirl - زیرنویس فارسی فصل دوم
(2016)
Web   1 comments 0 received 11
3 days ago
Arabic Outcast - زیرنویس فارسی فصل دوم
(2017)
Web   0 comments 2 received 8
3 days ago
Arabic Supergirl - زیرنویس فارسی فصل اول
(2015)
Web   0 comments 0 received 8
3 days ago
Arabic The Only Living Boy in New York
(2017)
Web   0 comments 1 received 30
3 days ago
Arabic Into the Badlands - زیرنویس فارسی فصل سوم
(2018)
Web   0 comments 9 received 334
7 days ago
Arabic Billions - زیرنویس فارسی فصل سوم
(2018)
Web   1 comments 25 received 678
7 days ago
Arabic Blue Bloods - زیرنویس فارسی فصل ششم
(2015)
Web   0 comments 4 received 23
8 days ago
Arabic Blue Bloods - زیرنویس فارسی فصل ششم
(2015)
Web   0 comments 3 received 21
8 days ago
Arabic Blue Bloods - زیرنویس فارسی فصل ششم
(2015)
Web   0 comments 2 received 19
8 days ago
Arabic Blue Bloods - زیرنویس فارسی فصل ششم
(2015)
Web   0 comments 2 received 17
8 days ago
Arabic Dynasty - زیرنویس فارسی فصل اول
(2017)
TV   0 comments 5 received 93
9 days ago
Arabic Dynasty - زیرنویس فارسی فصل اول
(2017)
Web   0 comments 4 received 68
10 days ago
Arabic Blue Bloods - زیرنویس فارسی فصل ششم
(2015)
Web   0 comments 1 received 25
13 days ago
Arabic Blue Bloods - زیرنویس فارسی فصل ششم
(2015)
Web   0 comments 2 received 27
13 days ago
Arabic Blue Bloods - زیرنویس فارسی فصل ششم
(2015)
Web   0 comments 2 received 23
13 days ago
Arabic Blue Bloods - زیرنویس فارسی فصل ششم
(2015)
Web   0 comments 2 received 23
13 days ago
Arabic Deep State - زیرنویس فارسی فصل اول
(2018)
TV   0 comments 6 received 145
13 days ago
Arabic Into the Badlands - زیرنویس فارسی فصل سوم
(2018)
Web   0 comments 7 received 245
14 days ago
Arabic Billions - زیرنویس فارسی فصل سوم
(2018)
Web   1 comments 26 received 842
14 days ago
Arabic Dynasty - زیرنویس فارسی فصل اول
(2017)
TV   0 comments 5 received 146
16 days ago
Arabic Billions - زیرنویس فارسی فصل سوم
(2018)
Web   2 comments 28 received 952
21 days ago
English Dynasty - زیرنویس فارسی فصل اول
(2017)
TV   0 comments 0 received 579
23 days ago
Arabic Dynasty - زیرنویس فارسی فصل اول
(2017)
TV   0 comments 3 received 104
23 days ago
Arabic Troy: Fall of a City
(2018)
Blu-ray   0 comments 6 received 38
27 days ago
Arabic Billions - زیرنویس فارسی فصل سوم
(2018)
Web   2 comments 31 received 974
28 days ago